Tên dự án: Nhà máy sữa Angkor Milk

Địa điểm: Phnom Penh – Cambodia

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất Angkor Dairy

Giá trị xây lắp: 76.500.000.000 VNĐ

Thời gian: 2014 – 2015