Tên dự án: Nhà máy điện năng lượng mặt trời Phong Điền

Công sất: 35 MW

Địa điểm: Xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ đầu tư: Công ty CP Điện Gia Lai (GEC)

Tiến độ: 8.5 tháng

Nhà thầu chính: Liên danh Sharp – SSSA – NSN

Nhà thầu phụ: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5