Tên dự án: Nhà máy sữa Vinamilk Hà Nội

Địa điểm: Đông Anh, TP. Hà Nội

Giá trị xây lắp: 94.500.000.000 VNĐ