Mỏ Đá Soklu6

Địa chỉ : Huyện Thống Nhất – Đồng Nai
Điện thoại :  84-251-3867625
FAX: 84-251-3867625
Thông tin thành lập :          
Quá trình xây dựng :          
Chức năng: Sản xuất kinh doanh đá xây dựng các loại. Sản xuất gạch block, đá trang trí.

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG và SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ : Đường số 5- Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 – Đồng Nai
Điện thoại : 84-251-3836009
FAX : 84-251-3836009
Thông tin thành lập :
Quá trình xây dựng : 
Chức năng : Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng. Sản xuất kinh doanh đất đèn, acetylen, chiết nạp gas.