Tên dự án: Nhà máy đúc số 1

Địa điểm: KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty đúc số 1

Giá trị xây lắp: 76.500.000.000 VNĐ