Tên dự án: Xưởng SX Công Ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam

Địa điểm: KCN Phú Mỹ II, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Behn Meyer Agricare

Giá trị xây lắp: 151.200.000.000 VNĐ