Tên dự án: Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ

Địa điểm: KCN Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Giá trị xây lắp: 108.000.000.000 VNĐ