Tên dự án: Nhà máy Zamil Steel Đồng Nai

Địa điểm: KCN Amata, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty Zamil Steel Việt Nam

Giá trị xây lắp: 44,420,515,000 VNĐ