Tên Dự Án: Nhà Máy Năng Lượng Mặt Trời Và Thủy Điện

Công Suất: 12 MW

Địa Điểm:  Huyện Măng Yang tỉnh Gia Lai

Chủ Đầu Tư: Công ty VINA FUJI Nhật Bản

Tiến Độ: 10 tháng

Nhà Thầu Chính: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5