Tên dự án: Nhà máy sữa Vinamilk Đà Nẵng

Địa điểm: Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty Vinamilk Việt Nam

Giá trị xây lắp: 99.000.000.000 VNĐ