Thông Tin Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

Địa chỉ: 22 Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84-28) 3823 2074

Fax : (84-28) 3823 2075

Email: cic5@cic5.com.vn Website: www.cic5.com.vn

Liên hệ Chúng Tôi