Tên dự án: Nhà máy sứ Viglacera

Địa điểm: Khu CN Mỹ Xuân A, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Tổng công ty Viglacera

Giá trị xây lắp: 14.250.000.000 VNĐ