Tên dự án: Xưởng Sauce Công Ty CP Thực Phẩm Cholimex

Địa điểm: KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

Chủ đầu tư: Cholimex Ltd. Com.

Giá trị xây lắp: 53.887.000.000 VNĐ