Tên dự án: Nhà máy sản xuất lốp ô tô du lịch 900.000 lốp/năm

Địa điểm: Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hưng Hải Thịnh

Giá trị xây lắp: 82.500.000.000 VNĐ