Tên dự án: Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan công suất 500 kg/h

Địa điểm: Khu CN Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần VINACAFE Biên Hòa

Giá trị xây lắp: 188.546.000.000 VNĐ