Tên dự án: Nhà Máy Linkton – Vina

Địa điểm: KCN Long Hậu – Xã Long Hậu tỉnh Long An

Chủ đầu từ: Công ty Linkton – Vina

Giá trị xây lắp: 193.500.000.000 VNĐ