Tên dự án: Nhà máy dược phẩm OPC. Đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

Địa điểm: Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty CP dược phẩm OPC

Giá trị xây lắp: 123.750.000.000 VNĐ