Tên dự án: Nhà máy sữa Angkor Milk

Địa điểm: Phnom Penh – Cambodia

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất Angkor Dairy

Giá trị xây lắp: 76.500.000.000 VNĐ