Tên dự án: Trường Tiểu Học Bình Nhâm

Địa điểm: Xã Thuận An, TỈnh Bình Dương

Chủ đầu tư: UBND Thị xã Thuận An

Giá trị xây: 37.616.000.000 VNĐ