Tên dự án: Công trình siêu thị Co.op Mart Bạc Liêu

Địa điểm: Tỉnh Bạc Liêu

Chủ đầu tư: Liên hiệp Hợp tác xã Co.op Mart

Giá trị xây lắp: 22.006.155.000 VNĐ