Tên dự án: Nhà thi đấu đa năng Tỉnh Bình Dương

Địa điểm: Trung tâm huấn luyện thể thao Bình Dương

Chủ đầu tư: Sở văn hóa – thể thao và du lịch Tỉnh Bình Dương