Tên dự án: Trụ sở làm việc VCB Kiên Giang

Địa điểm: Tỉnh Kiên Giang

Chủ đầu tư: Ngân Hàng Vietcombank