Tên dự án: Nhà điều hành truyển tải điện Miền Tây 1

Địa điểm: Đường 3/2, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Chủ đầu tư: Công ty Truyền Tải Điện 4