Tên dự án: Nhà ở liền kề lo A3&A7 SONADEZI Biên Hòa

Địa điểm: Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: SONADEZI Biên Hòa