Tên dự án: Trường Cao Đẳng Công nghệ Thủ Đức

Địa điểm: Thủ Đức. Thành phố Hồ Chi Minh

Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Đầu tư Xây dựng các Công trình dân dụng và Công nghiệp

Giá trị xây lắp: 120.000.000.0000 VNĐ