Tên dự án: Tổ hợp nhà ở – Nhà xã hội Tân Bình

Địa điểm: Đường Hoàng Bật Dạt, Phường 15, Quận Tân bình, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư BĐS Tân Bình