Tên dự án: Nhà làm việc TOA Corporation

Địa điểm: KCN Hiệp Phước, Nhà Bè , Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: TOA Corporation

Giá trị xây: 54.000.000.000 VNĐ