Tên dự án: Tổ hợp nhà ở – Nhà xã hội Tân Bình

Địa điểm: Đường Hoàng Bật Dạt, Phường 15, Quận Tân bình, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư BĐS Tân Bình

Giá trị xây: 179.062.000.000 VNĐ

Thời gian: 2016 – 2017