Tên dự án: Trường Tiểu Học Tân Hiệp

Địa điểm: Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: UBND Huyện Tân Uyên

Giá trị xây: 42.761.238.000 VNĐ