Tên dự án: Trường Mầm non Rạng Đông 10

Địa điểm: Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Trường Mầm non Rạng Đông 10