Tên dự án: Trường THCS Tân Thạch Đông II

Địa điểm: Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư XD công trình Huyện Củ Chi