Tên dự án: Trường THCS Định Hòa

Địa điểm: Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Ban QLDA Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương