Tên dự án: Trường Tiểu Học Lý Tự Trọng

Địa điểm: Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Ban QLDA Thị xã Thuận An