Tên dự án: Trường Mẫu giáo Hoa Mai

Địa điểm: Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chủ đầu tư: UBND Thị xã Thủ Dầu Một

Giá trị xây lắp: 30.799.000.000 VNĐ