Tên dự án: Nâng cấp, Mở rộng Trường Tiểu Học Lý Chính Thắng 2

Địa điểm: Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư XD công trình Huyện Hóc Môn

Giá trị xây: 52.145.000.000 VNĐ

Thời gian: 2013 -2015