Tên dự án: Bệnh viện Vạn An

Địa điểm: 153 – 155 Bà Triệu, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát Triển Y Tế Kon Tum

Giá trị xây lắp: 114.500.000.000 VNĐ