Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Mộc Hóa

Địa điểm: Mộc Hóa, Long An

Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP