Tên dự án: Bệnh viện Chuyên khoa Sản nhi Sóc Trăng

Địa điểm: Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 1 Tỉnh Sóc Trăng

Giá trị xây: 22.277.392.375 VNĐ