Tên dự án: Bệnh viện Hòa Thành – Tỉnh Tây Ninh

Địa điểm: Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh

Chủ đầu tư: Ban QLDAĐT & XD Công trình Huyện Hòa Thành