Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Mộc Hóa

Địa điểm: Mộc Hóa, Long An

Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP

Giá trị xây: 392.687.000.000 VNĐ

Thời gian: 2017 – 2018