PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc hủy bỏ đợt phát hành 1.799.948 CP ra công chúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *