Nghị quyết Đại hội cổ đông và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Về việc hủy bỏ đợt phát hành CP ra công chúng theo GCN số 33/GCN-UBCK ngày 21/6/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *