NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc xác định giá phát hành, đối tượng phát hành trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *