Tên dự án: Xây dựng công trình đại lộ Đông Tây

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư; Tập đoàn Obayashi

Giá trị xây lắp: 10.000.000.000 VNĐ