Tên dự án: Nhà máy Thạch cao Boral Việt Nam

Địa điểm: KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Boral Gypsum Việt Nam – Australia

Giá trị xây lắp: 54.589.000.000 VNĐ