Tên dự án: Nhà Máy CO2 thương phẩm

Địa điểm: KCN Phú Mỹ II, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần F.A

Giá trị xây lắp: 118.594.700.000 VNĐ