Bổ sung thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn Tổng công ty tại công ty

Bổ sung thành viên HĐQT, người đại diện phần vốn Tổng công ty tại công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *