Ban mặt bằng chứa đất và đổ bê tông đáy hố ga tuyến đường số 6 KCN An Phước

Ban mặt bằng chứa đất
Lấy mẫu bê tông
Đổ bê tông đáy hố ga