Vietnam Industrial Construction Corporations

No.5 Construction invesment joint stock company

Quality – Prestige – Effective

MAjor busniesses

Chào Mừng Đến Với

Công Ty CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

Công ty CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5 là thành viên của Tổng Công ty cổ phần Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam, tên viết tắt là: CIC.5 JSC, là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ, họat động độc lập trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Xem Thêm

TOp COnstruction company

To further develop the company’s strengths, we have established the mission to uphold strong core values that truly reflect the company’s philosophy.

View Company Promo Video

TOP CONSTRUCTION COMPANY

Typical projects

Branches

[logo_showcase id=”177″]

Strategic Partnership

[logo_showcase id=”177″]