Hình ảnh - Hoạt Động
Previous Tab Next Tab
Liên kết website


Thống kê truy cập
Trực Tuyến : 1718
Hôm Nay : 1
Tổng Lượt : 2165489

Thông tin cổ đông

Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(11/05/2020 4:38 CH)

Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tải nội dung   Bosungnoidungfinal.pdf

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Công Nghiệp

Công Trình Trường Học

Công Trình Trường Học

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Nhà Máy Dược

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Bệnh Viện

Công Trình Dân Dụng Và Khác

Công Trình Dân Dụng Và Khác